sobota 3. února 2007

NEAT /ni:t/
a) velmi dobrý, fajn, prima - US SLANG

The pictures are really neat. Ty fotky jsou opravdu dobré.
Dave is a neat guy. Dave je fajn kluk.
That was a neat idea to keep them for so long. Byl to prima nápad si je nechat tak dlouho.

b) čistý, uklizený, pořádkumilovný, upravený, útulný

She had small, neat handwriting. Měla malé, úhledné písmo.
Your house is always so neat. Tvůj dům je vždycky tak uklizený.
She was wearing a neat dress. Měla na sobě elegantní šaty.
a neat little room - útulná malá místnost

Translate:
1) Máš tak úhledné písmo.
2) Přišlo to pečlivě zabaleno.
3) Její kluk vypadal opravdu prima.
4) Máme nejhodnější mamku.
5) To je ale útulné / fajn místo!
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat