pátek 30. května 2008

JERK /ә:(r)k/
pitomec, hňup, blb (obvykle muž) - US SLANG

You stupid jerk! You've just spilled beer on my new shirt! Ty pitomče! Právě jsi mi polil pivem mou novou košili!
Why is he such a jerk? Proč je to takový blb?

sobota 24. května 2008

OUTGOING /autgәuiŋ/
otevřený, nesobecký, společenský

How to Be Outgoing?
Being "outgoing" isn't really that hard. Even the shyest people can accomplish being outgoing. Being outgoing really helps with your social life! But how can I be outgoing? You might ask. So, here's a how-to on how to be outgoing!

Steps:
1. Build up your confidence.
2. Feel comfortable.
3. Go out more often.
4. Smile more often.
5. Speak louder.
6. Speak to random people in the street.
7. Just talk.
8. Listen to people.
9. Voice your opinions.
10. Meet at least 1 new person everyday. Simply speak to them, smile and be yourself.

FULL VERSION

středa 14. května 2008

FYI
For Your Information - pro vaši/tvoji informaci; na vědomí (zkratka)

FYI: The school holidays will start in 46 days.


sobota 10. května 2008

DEMANDING

/di´ma:ndiŋ/

náročný

She set a demanding task. Zadala náročný úkol.
He's a very demanding child. Je to velmi náročné dítě.

Translate:
1) Ta práce je fyzicky náročná.
2) Je velice náročná, nikdy není s ničím spokojená.
KEY

neděle 4. května 2008

FAQ
Frequently Asked Questions
- často kladené dotazy (zkratka)

If you have any problems, consult the FAQs on our website. Pokud máte nějaké problémy, podívejte se na sekci "FAQ" na naší internetové stránce.