středa 27. října 2010

CHIC /ši:k/
elegantní, módní, hezký

I like your haircut - it's very chic. Líbí se mi tvůj účes - je velmi hezký.
We celebrated our anniversary in a chic restaurant. Oslavili jsme své výročí v elegantní restauraci.

neděle 24. října 2010

BOOKWORM /bukwә:(r)m/
člověk, který mnoho a rád čte; knihomol - hovorová angličtina

What does bookworm mean? Co znamená slovo bookworm̏?

středa 13. října 2010

FLICK /flik/
film - hovorová angličtina

That was the best flick I´ve ever seen. To byl nejlepší film, co jsem kdy viděl.

pondělí 4. října 2010

NO WAY! /nәu wei/
V žádném případě! Ani náhodou!

Could you give me your car keys? - No way! Mohl bys mi dát své klíče od auta? - V žádném případě!

Daddy, can I go out tonight? - No way! Tati, můžu jít dnes večer ven? - Ani náhodou!

pátek 1. října 2010

WANNA /wonә/
want to = chtít - hovorová angličtina

They don´t wanna talk to you. Nechtějí s tebou mluvit.
I wanna hold your hand. Chci tě držet za ruku.