pondělí 25. dubna 2011

OVER THE MOON
velmi šťastný/nadšený - hovorová angličtina

I´m over the moon about my new car! Mám takovou radost z mého nového auta!
They´re over the moon about their trip to Jamaica. Mají velkou radost z jejich cesty na Jamajku.

Stacy got the job. She is over the moon. Stacy dostala tu práci. Je velmi šťastná.

neděle 24. dubna 2011

BOGOF /bogof/
buy one, get one free - britská hovorová angličtina

See our current BOGOF offers. Podívejte se na naši současnou nabídku typu ”kupte si jeden výrobek a další dostanete zdarma“.

neděle 17. dubna 2011

STUFFED /staft/
přecpaný, plný - hovorová angličtina


stuffed - having eaten so much much that you cannot eat anything else - jste tak najezení, že už dál nic nemůžete sníst
No more for me thanks, I'm stuffed. Já už si nedám, díky, jsem plný.

středa 6. dubna 2011

CREEPY /kri:pi/
strašidelný, nahánějící hrůzu - hovorová angličtina

It was creepy in the garden at night. V noci to bylo na zahradě strašidelné.
That´s pretty creepy. Z toho běhá mráz po zádech.

neděle 3. dubna 2011

WAG /wæg/
manželka nebo přítelkyně slavné osobnosti/sportovce

Wag is one of a group of wives and girlfriends of famous men or sportsmen. Wag je jedna ze skupiny manželek a přítelkyň slavných mužů nebo sportovců.
The WAGs went out shopping again today.

The chief WAG is Mrs. Beckham.