pátek 23. září 2016

SPOT ON

SPOT ON
naprosto přesný

The information was spot on. Byla to naprosto přesná informace.
This is a spot on definition. Tohle je naprosto přesná definice.
http://joelpringle.com.au/shop/a-cup-of-get-shit-done-a4-print

sobota 17. září 2016

SIT STILL

SIT STILL 
sedět bez hnutí

Could you sit still and don´t move? Mohl bys sedět a nehýbat se?
I can´t sit still and do nothing! Nemůžu jen tak sedět a nic nedělat!


http://pilladvised.com/2011/07/can%E2%80%99t-sit-still-that-could-boost-your-fitness/