neděle 13. listopadu 2016

TYPO /taipəu/

TYPO /taipəu/
překlep 

Could you check this e-mail for typos? Mohl bys zkontrolovat tento e-mail, jestli tam nejsou překlepy?
Sorry, I made a typo. Omlouvám se, udělal jsem překlep. 

http://www.smosh.com/smosh-pit/photos/19-small-typos-totally-change-meaning-things

úterý 18. října 2016

SORE SPOT /so:(r) spot/

SORE SPOT /so:(r) spot/
citlivé místo, záležitost

Don´t talk about the divorce - it´s a bit of a sore spot
Nemluv o tom rozvodu, je to trochu citlivé místo.
I´ve touched her sore spot. Dotknul jsem se jejího citlivého místa.

http://gothamist.com/2014/12/17/danny_lyon_1960s_subway_photos.php#photo-1

sobota 8. října 2016

TO BE DOWN

TO BE DOWN
souhlasit

You wanna go for a walk? - Yeah, I am down. Chceš se jít projít? Jo. Jasně. 
I´m not down for that. S tím nesouhlasím. 

POZOR
Spojení "to be down" může také znamenat "být smutný". 


www.pexels.com

pátek 23. září 2016

SPOT ON

SPOT ON
naprosto přesný

The information was spot on. Byla to naprosto přesná informace.
This is a spot on definition. Tohle je naprosto přesná definice.
http://joelpringle.com.au/shop/a-cup-of-get-shit-done-a4-print

sobota 17. září 2016

SIT STILL

SIT STILL 
sedět bez hnutí

Could you sit still and don´t move? Mohl bys sedět a nehýbat se?
I can´t sit still and do nothing! Nemůžu jen tak sedět a nic nedělat!


http://pilladvised.com/2011/07/can%E2%80%99t-sit-still-that-could-boost-your-fitness/

neděle 19. června 2016

INK /iŋk/

INK /iŋk/
tetování, kérka

This is my latest ink. Tohle je moje nejnovější kérka.
I really like your ink. Hrozně se mi líbí tvoje tetování.

http://efashionforyou.com/how-to-care-for-a-new-color-tattoo

sobota 11. června 2016

WEE /wi:/

WEE /wi:/
malý - skotská hovorová angličtina

Look at the cute wee puppy. Podívej se na to roztomilé malé štěně. 
You were just a wee boy the last time I saw you. Když jsem tě viděl naposledy, byl jsi malý kluk. 

https://cz.pinterest.com/caroleanne269/scottish-cutie-pies/

čtvrtek 2. června 2016

GOOSE BUMPS /gu:s bamps/

GOOSE BUMPS /gu:s bamps/
husí kůže

This view is giving me goose bumps. Z toho výhledu mám husí kůži.
I get goose bumps listening to this song. Při té písničce mi naskočí husí kůže.

http://sweetpeapath.tumblr.com/post/49244875334

úterý 17. května 2016

MAKE OUT with somebody

MAKE OUT with somebody
líbat, objímat, hladit někoho; mít s někým sex

I didn´t make out with a girl until I was sixteen. Do svých šestnácti jsem s holkou nic neměl. 
Did you make out with her? Spal jsi s ní?


www.youknowcillian.tumblr.com

sobota 14. května 2016

BINGE - WATCH

BINGE - WATCH /bindž woč/
zhlédnout seriál po několika dílech za sebou během krátké doby

I binge - watched the whole series in two days. Zkouknul jsem celý seriál za dva dny.
Have you ever binge - watched a series just in one day? Už jsi někdy zkoukl celý seriál za jeden den?
http://sallynixon.com/

pátek 6. května 2016

SMOKIN´

SMOKIN´
sexy, krásný/á

That actor was smokin´. Ten herec byl sexy. 
Look at her, she is smokin´. Podívej se na ni, jak je sexy. 

http://www.fanpop.com/clubs/claudia-cardinale

pátek 29. dubna 2016

BOOZE /bu:z/

BOOZE /bu:z/
alkohol 

We need some booze. Potřebujeme nějaký alkohol.
They´ve drunk all the booze. Už vypili všechen alkohol.

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03138/bond-mojito_3138439c.jpg

čtvrtek 21. dubna 2016

SNITCH /snič/

SNITCH /snič/
práskač, bonzák

Don´t talk to him. He is a damn snitch. Nemluv s ním. Je to hnusný práskač. 
You little snitch! Ty malý bonzáku!

http://careergirlnetwork.com/can-you-keep-a-secret-your-boss-is-insecure/

čtvrtek 31. března 2016

CRAM /kræm/

CRAM /kræm/
šprtat, biflovat

I have to cram for the test. Musím se šprtat na ten test.
I´m cramming for my English exam. Bifluju se na zkoušku z angličtiny.

http://apscribbles.blogspot.cz/2010/04/exams.html

úterý 22. března 2016

NAIL something

NAIL something /neil/
zvládnout něco; kápnout na něco

She nailed that test. Ten test zvládla skvěle. 
Yes! I nailed it! Ano! Kápnul jsem na to!


http://www.vhwellfit.com/set-success/

čtvrtek 17. března 2016

MY BAD

MY BAD
moje chyba, moje vina

A: You forgot Mom´s birthday. B: Sorry, my bad.  
A: Zapomněl jsi na máminy narozeniny. B: Promiň, to je moje vina.

https://cz.pinterest.com/pin/204210164328626969/

úterý 8. března 2016

WELL-OFF

WELL-OFF
bohatý

Her family was very well-off. Její rodina byla velmi bohatá. 
He is quite well-off, isn´t he? Je docela bohatý, že?  

www.inkcinct.com.au/web-pages/cronological/2008-jan-june--cronological.htm

sobota 5. března 2016

HIT IT OFF (WITH SOMEBODY)

HIT IT OFF (with somebody)
dobře si s někým rozumět, padnout si do oka

We hit it off on our first date. Hned na prvním rande jsme si rozuměli.
They seem to really hit it off . Vypadá to, že si padli do oka.

http://thekillingfangroup.com/

úterý 23. února 2016

DO TIME

DO TIME
být zavřený, sedět (v base)

Did you know that he was doing time in a jail? Věděl jsi, že byl zavřený?
He did two years for robbery. Odseděl si dva roky za loupež. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews

pátek 19. února 2016

SLOPPY /slopi/

SLOPPY /slopi/
lajdácký, odfláknutý

You did a sloppy job. Odflákli jste to.
They complained about your sloppy work. Stěžovali si na vaši lajdáckou práci.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-480384/Spelling-mistake-means-shcool-road-worker.html