sobota 26. března 2011

HOT STUFF /hot staf/
velmi atraktivní muž nebo žena - hovorová angličtina

If you think someone is hot stuff, you find them exciting and attractive, especially sexually.
She is really hot stuff! Je to vážně kočka!

neděle 20. března 2011

HICK /hik/
buran, venkovský balík - hovorová angličtina

What a hick! To je ale buran!
He used to be a hick from Texas. Býval to buran z Texa
su
.

středa 9. března 2011

U-TURN /ju: tә:(r)n/
obrat o 180 stupňů; úplná změna chování - hovorová angličtina

She did/made a complete U-turn on her decision. Ve svém rozhodnutí obrátila o 180 stupňů.
When I saw the cop, I did/made a U-turn. Když jsem zahlédl toho poldu, otočil jsem se zpět.