středa 25. března 2015

THINGY /θɪŋi/

THINGY /θɪŋi/
to, támhleto 

Pass me the thingy - I mean spoon. Podej mi támhleto - myslím lžíci.
What´s that thingy? Co je támhleto?

https://www.pinterest.com/pin/49469295876663360/

pátek 20. března 2015

IN THE FLESH /fleš/

IN THE FLESH /fleš/
ve skutečnosti, ne jen v televizi nebo na fotce

I´ve seen him on TV but never in the flesh. Už jsem ho viděla v televizi, ale nikdy ve skutečnosti. 

čtvrtek 12. března 2015

TO BE AN ITEM /aitəm/

TO BE AN ITEM /aitəm/
chodit spolu, být pár 

Jack and Jill are an item. Jack and Jill spolu chodí.
Have you heard? They´re an item! Slyšels to? Oni spolu chodí!

https://www.pinterest.com/pin/204210164324912022/

pondělí 2. března 2015

BUM /bam/

BUM /bam/
somrák, pobuda, flákač

He is drinking and doing nothing all day, what a bum. Pije a celý den nic nedělá, to je ale flákač. 


http://www.lolhome.com/funny-picture-9979528811.html