čtvrtek 30. října 2014

BAD HAIR DAY /bæd heə(r) dei/

BAD HAIR DAY /bæd heə(r) dei/
den blbec

I´m having a bad hair day today. Dneska mám den blbec.
Saturday was such a bad hair day. Sobota byla den na prd.

http://www.pinterest.com/pin/52354414389776004/

úterý 21. října 2014

MESS (something) UP

MESS (something) UP /mes ap/
pokazit, podělat - hovorová angličtina

Don´t mess it up! Nepokaž to!
I messed up my entrance exam. Zvoral jsem přijímačky.  

http://pan.az/index.php?newsid=35266

středa 15. října 2014

DIG /dig/

DIG /dig/
líbit se; zbožňovat

I dig this new café. Hrozně se mi líbí tahle nová kavárna.
I really dig their last album. Zbožňuju jejich poslední album.

http://toelle.tumblr.com/post/10199639758/mercurycraze-pixiv-yoko-tanji

pátek 10. října 2014

CUT IT OUT!

CUT IT OUT!
Přestaň! Nech toho!

Stop being so annoying! Just cut it out! Přestaň být tak otravný! Už toho nech!
Cut it out! I have enough of your silly jokes. Přestaň! Už mám dost tvých hloupých vtipů.

Cut it out, Bender!
http://lifeislikechocolat.blogspot.cz/2011_05_01_archive.html

pátek 3. října 2014

IN A NUTSHELL /in ә natšel/

IN A NUTSHELL /in ә natšel/
ve zkratce, stručně, v několika slovech

Just tell me the story in a nutshell. Řekni mi ten příběh jen v několika slovech. 
Well, to put it in a nutshell, I´m going to get married. Stručně řečeno, budu se ženit. 

http://www.selfgnosis.org/what-will-i-learn-in-a-nutshell/