čtvrtek 28. ledna 2010

GO FOR IT!
Jdi do toho!
- hovorová angličtina

I´m thinking of applying for that job. Go for it! Přemýšlím, že bych si zažádal o tu práci. - Jdi do toho!
It sounds great. Go for it! To zní skvěle. Jdi do toho!

pátek 22. ledna 2010

ASAP /ej es ej pi:/
As Soon As Possible - co nejdříve, co nejrychleji

I´ll call you ASAP. Co nejdříve ti zavolám.
Please, come upstairs ASAP. Prosím, co nejdříve přijď nahoru.

neděle 17. ledna 2010

DOUBLE-CHECK /dabl ček/
překontrolovat, znovu zkontrolovat

I´ll double-check everything. Vše znovu zkontroluji.
Double check your homework, make sure there are no mistakes. Překontroluj si svůj domácí úkol, ujisti se, že tam nejsou žádné chyby.

neděle 10. ledna 2010

FELLOW /felәu/
kámoš, chlapík - hovorová angličtina

He’s my good old fellow. Je to můj starý dobrý kámoš.
My fellow has just bought a new car. Můj kámoš si právě koupil nové auto.

pátek 1. ledna 2010

MONKEY BUSINESS /manki biznis/
lumpárna, darebáctví - hovorová angličtina

There's not supposed to be any monkey business. Neměli bychom dělat žádné lumpárny.
Stop the monkey business and go to bed! Nechte těch lumpáren a jděte spát!