pátek 26. května 2006

FOLKS /fәuks/
a) lidé - hovorová angličtina

Some folks are never satisfied. Někteří lidé nejsou nikdy spokojeni.

b) rodina, naši (zvláště rodiče) - používá se v USA

I am not in touch with my folks. S našima se nestýkám.

Translate:
1) Naši sousedi jsou obyčejní lidé.
2) Neměl jsem čas psát dopisy svým rodičům.
3) To je pro dnešní večer vše, vážení.
KEY

pátek 19. května 2006

SPADES /speids/
piky (v kartách)

Spades is one of the four suits in a pack of playing cards. Piky jsou jedna z barev v balíčku hracích karet.
spades - black symbols in the shape of a heart-shaped leaf with a stem - černé symboly ve tvaru listu, který má tvar srdce se stopkou
He was strong in spades. Měl silné piky.

POZNÁMKA
Spade is used in offensive English to refer to a black person, a Negro. "Spade" je ve vulgární angličtině "negr / černá huba". (Zejména přistěhovalec ze Západní Indie do VB.)

Translate:
kříže, piky, káry, srdce
KEY

pondělí 8. května 2006

MYSTERY /mistәri/
a) záhada, tajemství

A mystery is something strange that we cannot explain. Záhada je něco podivného, co nedokážeme vysvětlit.
an unsolved mystery - nevyřešené tajemství

b) záhadný, tajemný, tajuplný

a mystery person or thing
a mystery tour - turistický zájezd / cesta s neznámým cílem

Translate:
1) Je mi záhadou, jak to našel.
2) Dostal jsem včera večer záhadný balíček.
3) Kdo vytvořil v roce 1967 desku Magical Mystery Tour?
KEY

sobota 6. května 2006

COME UP WITH
přijít s čím (řešením, odpovědí...), vymyslet, navrhnout

He came up with a good solution. Přišel s dobrým řešením.

Translate:
1) Pavle, vymysli něco!
2) Přišel jsem s dobrým plánem, ale ty jsi ho odmítl.
3) Netrvalo dlouho a přišla s lepším nápadem.
KEY