úterý 30. prosince 2014

ITCHY FEET /iči fi:t/

ITCHY FEET /iči fi:t/
touha cestovat, toulavé boty

I have itchy feet, let´s go somewhere! Mám chuť cestovat, pojeďme někam!
She got itchy feet and left for AmericaZachtělo se jí cestovat a odjela do Ameriky.

POZNÁMKA
"I have itchy feet" znamená doslova "svědí mě nohy".

http://www.pinterest.com/pin/204210164326058810/

úterý 16. prosince 2014

DRAG /dræg/

DRAG /dræg/
otrava - hovorová angličtina

What a drag! To je ale otrava!
Listening to people is sometimes such a drag! Poslouchat lidi je někdy taková otrava!

http://inkygirl.com/inkygirl-main/tag/boring

čtvrtek 11. prosince 2014

PSYCHED /saikt/

PSYCHED /saikt/
natěšený, radostí bez sebe - hovorová angličtina

I´m really psyched about Christmas! - Strašně se těším na Vánoce!
I´m so psyched about the snow!  Mám takovou radost z toho sněhu!

http://www.pinterest.com/pin/204210164329083378/

středa 3. prosince 2014

KNOCK somebody UP /nok/

KNOCK somebody UP /nok/
přivést někoho do jiného stavu, zbouchnout někoho

He knocked her up! He should have used a condom. Přivedl ji do jiného stavu. Měl raději použít kondom. 
They say it was Phil who knocked her up. Říkají, že to byl Phil, kdo ji zbouchnul. 

http://joedonatelli.com/why-gossip-is-good