pondělí 30. listopadu 2015

PIMP /pimp/

PIMP /pimp/
pasák

A pimp is a person who makes money illegally by getting customers for prostitutes. Je to člověk, který vydělává nelegálně na tom, že prostitutkám shání zákazníky. 

http://www.saudek.com/cz/jan/fotografie.html?r=fs&typ=f&l=0&f=653&set=41

pátek 27. listopadu 2015

BUNCH /banč/

BUNCH /banč/
hromada, spousta

I´ve got a bunch of stuff to do. Mám spoustu práce.
There was a bunch of people at the party. Na večírku byla hromada lidí.
http://joshcochran.com/

středa 18. listopadu 2015

COME OVER

COME OVER 
stavit se (u někoho doma)

My friends came over for dinner. Kamarádi se stavili na večeři. 
Come over to my place tonight. Stav se dnes večer u mě.

http://estetika.cz/Archivclanku.aspx?p=allnews&page=50&author=redakce.estetika

pátek 13. listopadu 2015

GOTCHA /gotčә/

GOTCHA /gotčә/
jasně, chápu

Do you understand what I mean? - Yeah, gotcha.
Chápeš, co tím myslím? - Jasně.

POZNÁMKA
Gotcha = I´ve got you.

http://joeyart.tumblr.com/post/68224461994/snow-view-2008

pátek 6. listopadu 2015

BACK AND FORTH /fo:(r)Ѳ/

BACK AND FORTH  /fo:(r)Ѳ/
tam a nazpátek

They were moving back and forth. Pohybovali se tam a nazpátek.  
She was going back and forth in her rocking chair. Houpala se na svém houpacím křesle.

http://www.adoptionbirthmothers.com/adoption-corruption-baby-desirais-forced-adoption/