sobota 30. prosince 2006

pondělí 25. prosince 2006

OVEREAT /əuvər´i:t/
přejíst se, přejídat se

If you overeat (yourself), you eat more than you really need to or more than is healthy. Pokud se přejídáš, jíš více než opravdu potřebuješ nebo víc než je zdravé.
Obesity is only partly caused by overeating. Obezita je jen částečně způsobena přejídáním se.

Translate:
1) Přejedl jsem se, protože to jídlo bylo tak dobré.
2) Nepřejídej se! Bude ti blbě!
3) Přejedla se, protože byla nešťastná.
KEY

pátek 22. prosince 2006

SNOWFLAKE /snəufleik/
sněhová vločka

Snowflakes were melting in her hair. Sněhové vločky ji tály vlasech.

Translate:
1) Když uviděla ty sněhové vločky, začala se těšit na Vánoce.
2) Přeji vám všem veselé Vánoce!
KEY

neděle 17. prosince 2006

FIX /fix/
a) opravit, spravit

Can you fix my car? Můžete mi opravit mé auto?.
I learned how to fix radios in the Army. V armádě jsem se naučil opravovat rádia.

b) dát do pořádku, upravit

Fix your hair and make up! Uprav si vlasy a make up!
He fixed his spectacles and started to read. Upravil si brýle a začal číst.

c) udělat (jídlo) americká angličtina, neformální použití

What time shall I fix the supper? V kolik hodin mám udělat tu večeři?
He fixed himself a drink. Udělal si drink.

Translate:
1) Nemohli opravit můj starý počítač, takže jsem si koupil nový.
2) Šla do svého pokoje, aby si upravila vlasy.
3) Udělej nám nějaké sendviče!
KEY

pondělí 4. prosince 2006

YAWN /jo:n/
a) zívat, zívnout

If you yawn, you open your mouth very wide and breathe in more air than usual, often when you are tired or when you are not interested in something.
I can't stop yawning.
He yawned good night. Se zívnutím řekl dobrou noc.

b) zívnutí

"I´m tired," he said, and gave a big yawn...

Translate:
1) Chce se mi zívnout.
2) Co s tebou je? Proč stále zíváš?
3) Přestaň zívat!
KEY