úterý 22. prosince 2015

EGGNOG /egnog/

EGGNOG /egnog/
tradiční vánoční nápoj z vajec, mléka a cukru s alkoholem

Eggnog can be made from brandy, rum or bourbon. 
Eggnog může být s brandy, rumem nebo bourbonem.
It is usually served with cinnamon or nutmeg on top. 
Podává se obvykle posypaný skořicí nebo muškátovým oříškem.

http://www.designsponge.com/2014/11/holiday-eggnog-from-quench-by-ashley-english.html

pátek 18. prosince 2015

SHOW UP

SHOW UP
objevit se, přijít

She showed up with a new boyfriend. Objevila se s novým přítelem. 
What time did he show up? V kolik hodin přišel?

http://www.hdwalls.in/funny-images-of-wife.html

čtvrtek 10. prosince 2015

HUBBY /habi/

HUBBY /habi/
manžel (hovorově), manža

Hubby bought this for me. To mi koupil manžel.
I have the best hubby ever! Mám toho nejlepšího manžu!

https://www.pinterest.com/pin/204210164331435570//