úterý 13. února 2007

BET /bet/
sázet (se), vsadit (se)

bet on something - vsadit na něco
bet somebody - vsadit se s někým
She likes betting on horses. Ráda sází na koně.
I bet you $25 that I'll get there. Vsadím se s tebou o $25, že se tam dostanu.
I bet ten pounds that he will be elected. Vsadím 10 liber, že bude zvolen.

neformální použití slovesa "bet":
Are you coming with us? - You bet! Jdeš s námi? - Jasně!
Do you think it´ll be sunny tomorrow? - I wouldn´t bet on it. Myslíš, že bude zítra slunečno? - Na to bych nevsázel. / Neřekl bych.
I bet she will be there! Vsadím se, že tam bude! / Určitě tam bude!

Translate:
1) Vsadila £500 000 na jednoho koně, ale všechno prohrála.
2) Budeš se se mnou dívat na ten film? - Jasně!
3) Vsadím se, že byla krásná. / Určitě byla krásná.
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat