čtvrtek 30. října 2008

MOODY /mu:di/
náladový; mrzutý, jsoucí ve špatné náladě

He is moody and jealous but my family love him. Je náladový a žárlivý, ale moje rodina ho miluje.
What happened? Why are you so moody today? Co se stalo? Proč máš dnes tak špatnou náladu?

Translate:
1) Ráno byl docela mrzutý.
2) Proč měla včera celý den tak špatnou náladu?
KEY

neděle 26. října 2008

NERD

/nә:(r)d/

buran, křupan - hovorová angličtina

nerd - a person, especially a man, who is unattractive and awkward or socially embarrassing
He used to be a real nerd in high school - I can't believe he's so handsome now. Na střední to býval takový křupan - nemůžu uvěřit, že je teď tak pohledný.

POZNÁMKA - Slovo se používá i pro někoho, kdo je do něčeho velmi "zažrán", nejčastěji do počítačů nebo do vědy.

Translate:
1) Proč musíš být takový buran?
2) Nemyslím si, že je to křupan.
KEY

čtvrtek 16. října 2008

MINGLE /miŋgl/
družit se, vmísit se mezi hosty, pohybovat se ve společnosti

mingle - to move among people and talk to them, especially at a party
You've been talking to Roger all evening, go and mingle among the other guests too! Celý večer se bavíš s Rogerem, jdi i mezi ostatní hosty!
If you’ll excuse me, I must go and mingle. Prosím, omluvte mne, musím se vmísit mezi hosty.

Translate:
1) Mike se rád pohyboval ve společnosti filmových hvězd.
2) Všichni ji nutili, aby se družila.

čtvrtek 9. října 2008

DODGY /dodži/
riskantní, ošemetný, divný, nebezpečný, prohnaný - hovorová angličtina

It´s a rather dodgy plan. Je to docela riskantní plán.
It was a dodgy situation. Byla to divná / ošemetná situace.
They got involved with a dodgy businessman and lost all their savings. Zapletli se s nepoctivým obchodníkem a přišli o všechny své úspory.
Be careful, that chair's a bit dodgy. Dávej pozor, ta židle je trochu divná.
I don’t want to get involved in anything dodgy. Nechci se zaplést do něčeho riskantního.

Translate:
1) Vydělal spoustu peněz, protože používal nějaké velmi divné / riskantní metody.
2) Pokud se dostaneš do nějaké ošemetné situace, zavolej mi.
KEY

dodgy houses in Glasgow