sobota 28. března 2009

HAIRY /heәri/
nebezpečný (ale svým způsobem vzrušující) - hovorová angličtina

That was a pretty hairy situation. To byla ale dost nebezpečná situace.
That was a hairy plane trip. I am glad the storm is over. To byl ale strašný let. Jsem rád, že je po bouřce.
Things may get a little hairy around here soon. Brzy to tady možná začne být pěkně nebezpečné.

sobota 21. března 2009

BLESS YOU! /bles ju:/
Na zdraví!

Bless you! - you say to somebody after he/she has sneezed. Bless you! - říkáme poté, co někdo kýchne.
We will miss you!

čtvrtek 12. března 2009

SCREW AROUND /skru: ә´raund/
flákat se - hovorová angličtina

If you screw around all day at work, you will have to come back again. Pokud se budeš celý den v práci flákat, budeš muset ještě přijít.
Stop screwing around and get to work! Přestaň se flákat a začni pracovat!

Translate:
Neflákám se, přemýšlím.
KEY

středa 4. března 2009

LAID-BACK /leid bæk/
uvolněný, bezstarostný, v pohodě - hovorová angličtina

laid-back - calm and relaxed
I've never seen her worried - she's so laid-back.

Whether you're a worrywart, a perfectionist, an overachiever, or a workaholic, you've probably envied people who seem to float through life gracefully, never concerned about what might happen if they don't do this or don't do that. Perhaps they're not the most motivated or accomplished people you've met, but they always seem content. If you're on the opposite end of the spectrum--always doing, never satisfied--here's how to sit back, relax, and
enjoy the ride that is your life!