pátek 27. února 2009

LOO /lu:/
záchod, toaleta - britská hovorová angličtina

I'll just go to the loo. Skočím si na záchod.
She’s gone to the loo. Právě odešla na záchod.
Can I use your loo, please? Můžu si zajít na váš záchod?

pátek 20. února 2009

BOOBS /bu:bz/
prsa, ňadra - hovorová angličtina

You know her - dark hair and big boobs. Však ji znáš - černé vlasy a velká ňadra.

středa 11. února 2009

CRACK somebody UP /kræk/
rozesmát někoho - hovorová angličtina

crack (sb.) up - to suddenly laugh a lot, or to make someone suddenly laugh a lot
I took one look at her and cracked up. Jen jsem na ni mrkla a rozesmála jsem se.
Joey’s so funny, he always cracks me up. Joye je tak legrační, vždycky mě rozesměje.
This cracked me up. Toto mě rozesmálo.

pátek 6. února 2009

HANKIE /hæŋki/
kapesník - hovorová angličtina

Where is my hankie, I need to blow my nose. Kde mám kapesník, potřebuji se vysmrkat.

POZNÁMKY:
1) Also spelled as hanky.
2) It is the same as handkerchief.