středa 24. června 2009

GOOSEBUMPS /gu:sbamps/
husí kůže

You're cold - look, you've got goosebumps! Je ti zima - podívej, máš husí kůži!
What music gives you goosebumps or moves you to tears?

neděle 21. června 2009

ID /aj di:/
např. řidičák, občanský průkaz - cokoliv, čím se můžete prokázat, kdo jste - hovorová angličtina

Have you got any ID? A driving licence or cheque card will do. Máte nějakou ID? Postačí řidičák nebo šeková knížka.
May I see your ID? Můžu vidět vaši ID?
an ID card = an identity card

pondělí 8. června 2009

FREAK OUT /fri:k aut/
bláznit, vyvádět - hovorová angličtina

If someone freaks out, he/she is extremely surprised, upset or angry. Pokud někdo “freaks out“, znamená to, že je velmi překvapený, rozrušený nebo rozzlobený.
He freaked out when he heard he'd got the job. On začal úplně bláznit, když se dozvěděl, že dostal tu práci.
Her parents freaked out when she told them she was pregnant. Její rodiče začali vyvádět, když jim řekla, že je těhotná
.

Pamatuješ si, co znamená FREAK? see here

středa 3. června 2009

WET BLANKET /wet blenkit/
kdo zkazí každou legraci, nudný patron, morous - hovorová angličtina

Wet blanket is a person who spoils the pleasure of others. “Wet blanket“ je osoba, která kazí potěšení ostatních.
Don't be such a wet blanket - the party will be fun! Nebuď takový morous - ten večírek bude zábavný!