pátek 27. dubna 2007

HANG ON /hæŋ on/
počkat, vydržet, mít strpení

Hang on a minute, I´ll be with you in a moment. Vydržte chviličku, hned budu u vás.
Sally's on the other phone - would you like to hang on? Sally má druhý telefon - počkáte si?


Translate:
1) Počkej!
2) Potřebuješ ten záchod hned teď nebo můžes chvíli počkat?
KEY

úterý 17. dubna 2007

ADDICTED /ə´diktid/
závislý na čem, propadlý čemu

If you are addicted to something, you like it so much that you do it, have it, or want it a lot.
I´m currently addicted to the song O que será by Chico Buarque. Momentálně se mi hrozně líbí písnička...
I am addicted to smoking. Jsem náruživý kuřák.
Her child was addicted to video games. Její dítě bylo závislé na počítačových hrách.

Translate:
1) Zdá se, že jsi závislý na čokoládě.
2) Jsi závislý na surfování po Internetu?
3) Můj manžel je závislý na drogách a alkoholu a stále mi lže.
KEY

sobota 14. dubna 2007

EXAGGERATE /ig´zædžəreit/
přehánět, zveličovat

Don't exaggerate, it wasn't that expensive. Nepřeháněj, nebylo to tak drahé.
I was exaggerating a little. Trošku jsem přeháněl.

Translate:
1) Proč vždy přehání?
2) Byl to nejlepší den mého života a nepřeháním.
KEY

sobota 7. dubna 2007

WHIP /wip/
šlehat (prutem...)

If someone whips a person or animal, they beat them or hit them with a whip.
whip whites - šlehat bílky
whipped cream - šlehačka
a whipping boy - fackovací panák, obětní beránek

Whipping brings good luck, wealth and rich harvest for the whole year. The strength from the rods is passed onto the person whipped. - Šlehání přináší štěstí, bohatství a bohatou úrodu po celý rok. Síla z prutů se přenáší na šlehanou osobu.

b) prut, bič

The whip is made from willow rods. Pomlázka se dělá z vrbových proutků.
braid an Easter whip - splétat pomlázku
the Easter whip - velikonoční tatar / šlehačka / žíla / pomlázka
beat with a whip - šlehat bičem


Translate:
1) Potom ho zbičovali kočeným bičem.
2) Nechtěl být jen fackovacím panákem.
3) Kdy budeme splétat velikonoční pomlázky?
4) Jen jsem vám chtěla popřát veselé Velikonoce!
KEY