úterý 28. prosince 2010

pondělí 27. prosince 2010

SPOT /spot/
místo

They were on the spot within three minutes. Byli na místě během tří minut.
She showed them the spot where it all happened. Ukázala jim místo, kde se to všechno stalo.
Grand Lake is one of the nicest spots in Colorado. Grand Lake je jedno z nejhezčích míst v Coloradu.

úterý 21. prosince 2010

NOSY /nәuzi/
zvědavý - hovorová angličtina

Don't be so nosy! It's none of your business. Nebuď tak zvědavý! Není to tvoje starost./Co je ti po tom.
She was complaining about her nosy neighbours. Stěžovala si na své zvědavé sousedy.

It´s not worth it, Roy! Let´s just give him our noses and let him go!

Nestojí nám to za to, Royi! Dejme mu naše nosy a nech táhne k čertu!

sobota 18. prosince 2010

DIGITS /didžits/
telefonní číslo - hovorová angličtina

Give me your digits and I´ll ring you later. Dej mi své telefonní číslo a já ti pak brnknu.
Did you get his digits? Dostala jsi jeho telefonní číslo?

neděle 12. prosince 2010

COME ACROSS somebody
náhodně potkat někoho

On their way to work they came across their boss. Cestou do práce potkali svého šéfa.
I´ve just come across a beautiful woman. Právě jsem narazil na krásnou ženu.

středa 1. prosince 2010

BACK OFF
odprejsknout, ustoupit
- hovorová angličtina

Back off! Don´t yell at me! Odprejskni! Nekřič na mě!
I saw the knife and backed off. Uviděl jsem nůž a ustoupil jsem.