pondělí 28. února 2011

5 YEARS OF THIS BLOG TODAY!


GIVE ME FIVE!
Plácneme si! (dlaněmi o sebe) - hovorová angličtina

Give me five! - we say it as a way of saying hello or to celebrate a victory
Give me five! We won! - Plácneme si! Vyhráli jsme!

sobota 26. února 2011

REMOTE /ri´mәut/
dálkové ovládání - hovorová angličtina

Pass me the remote, please. Podej mi to dálkové ovládání, prosím.
Where the hell is the remote? Kde je k sakru ten ovladač?

úterý 15. února 2011

GRUMPY /grampi/
nevrlý, mrzutý - hovorová angličtina

He didn´t get enough sleep last night, that´s why he´s so grumpy. Minulou noc moc nespal, proto je tak nevrlý.
What are you so grumpy about? Kvůli čemu jsi tak nevrlý?

sobota 12. února 2011

GET WASTED /get weistid/
ožrat se, zřídit se - hovorová angličtina

Everyone got totally wasted. Všichni se úplně ožrali.
I hope I won´t get wasted at the party. Doufám, že se na tom večírku nezřídím.

neděle 6. února 2011

SLUT /slat/
děvka - hovorová angličtina

She´s such a slut! I can't believe she cheated on her boyfriend! Ona je taková děvka! Nemůžu uvěřit, že podváděla svého přítele!