úterý 18. října 2016

SORE SPOT /so:(r) spot/

SORE SPOT /so:(r) spot/
citlivé místo, záležitost

Don´t talk about the divorce - it´s a bit of a sore spot
Nemluv o tom rozvodu, je to trochu citlivé místo.
I´ve touched her sore spot. Dotknul jsem se jejího citlivého místa.

http://gothamist.com/2014/12/17/danny_lyon_1960s_subway_photos.php#photo-1

sobota 8. října 2016

TO BE DOWN

TO BE DOWN
souhlasit

You wanna go for a walk? - Yeah, I am down. Chceš se jít projít? Jo. Jasně. 
I´m not down for that. S tím nesouhlasím. 

POZOR
Spojení "to be down" může také znamenat "být smutný". 


www.pexels.com