čtvrtek 25. února 2010

CENTIPEDE /sentipi:d/
stonožka

I haven´t seen such a long centipede! Ještě nikdy jsem neviděl tak dlouhou stonožku!

středa 24. února 2010

SNEAK /sni:k/
plížit se, vklouznout (nepozorovaně)

I managed to sneak in. Podařilo se mi vplížit se dovnitř.
Last night I sneaked out of our house. Minulou noc jsem se nepozorovaně vyplížil z našeho domu.
Did you sneak into their room while they were asleep? Vplížil jste se do jejich pokoje zatímco spali?

neděle 14. února 2010

MAIN SQUEEZE /mein skwi:z/
přítel, přítelkyně; milenec, milenka - hovorová angličtina

Have you met his new main squeeze? Už jsi potkala jeho novou přítelkyni?
I spent Saturday night with my main squeeze. Sobotní večer jsem strávila se svým přítelem.

I'd like you to meet Hope, my main squeeze. Rád bych vám představil Hope, mou přítelkyni.

neděle 7. února 2010

POOP /pu:p/
bobek, hovínko - hovorová angličtina

Don´t step in the doggy poop! Nestoupni do toho psího hovínka!