neděle 25. února 2007

MEAN /mi:n/
a) zlý, nepříjemný

Stop being so mean to her! Přestaň být tak na ni zlý!
That was such a mean shop assistant. To byl tak nepříjemný prodavač.


b) mínit, mít na mysli

What do you mean by that? Co tím myslíš?
I mean... Chci říct... Myslím tím... (ujasnění předchozího)
I´m going and I mean it. Už jdu a myslím to vážně.
This is a waste of time. I mean, what is the point? Toto je ztráta času. Chci říct, k čemu to je?
I didn´t mean to hurt your feelings. Nechtěl jsem se dotknout vašich citů.

Translate:
1) Teď mi to dej! A myslím to vážně!
2) Je mi to líto, nechtěl jsem být hrubý.
3) Ty víš, co mám na mysli.
4) Nebuď na mě tak zlý!
5) Nechtěl jsem jí to říci, ale...
KEY

Žádné komentáře:

Okomentovat