čtvrtek 30. dubna 2015

THE COAST IS CLEAR.

THE COAST IS CLEAR.
Vzduch je čistý.

The coast is clear, we can start. Vzduch je čistý, můžeme začít.
I left when the coast was clear. Když byl čistý vzduch, odešla jsem.

POZNÁMKA
"Coast" /kəust/ znamená v angličtině "pobřeží".

https://csnmedia.files.wordpress.com/2013/06/hello.jpg

středa 22. dubna 2015

KEEP something DOWN

KEEP something DOWN
ztišit se

Could you keep the noise down? Mohli byste se ztišit?
Just keep it down! Ztiš se!


http://www.maniacworld.com/please-be-quiet.html

středa 15. dubna 2015

PLAY TRUANT /tru:ənt/

PLAY TRUANT /tru:ənt/
chodit za školu

She plays truant now and then. Občas chodí za školu.
As a kid, I used to play truant a lot. Jako dítě jsem často chodil za školu.

https://www.pinterest.com/pin/204210164328194364/

středa 8. dubna 2015

HAVE A SWEET TOOTH

HAVE A SWEET TOOTH
mít chuť na sladké

Do you have a sweet tooth? Jsi na sladké?
I need some chocolate to satisfy my sweet tooth. Potřebuji čokoládu, abych uspokojil svou touhu po sladkém.

http://3oneseven.com/chocolate-4/

čtvrtek 2. dubna 2015

EGG somebody ON

EGG somebody ON
podněcovat, hecovat, nutit

He egged me on to take this decision. Přinutil mě k tomu rozhodnutí.
It isn´t my fault - they egged me on! Já za to nemůžu, to oni mě vyhecovali!

http://roadspirit.biz/wp-content/uploads/2013/12/GP_LD_Harold-Lloyd.jpg