pátek 25. května 2007

WHINE /wain/
naříkat (si), stěžovat si, fňukat, kňourat (otravně)

He came here to whine about his troubles. Přišel sem naříkat nad svými problémy.
Mark's dog was sitting by the door whining, so I took it for a walk. Markův pes kňoural u dveří, tak jsem ho šel vyvenčit.
He was annoying Sarah with his non-stop whining. Otravoval Sáru se svým nekonečným kňouráním / fňukáním.


Translate:
1) Můj oteč byl statečný muž, který si nikdy na nic nestěžoval.
2) Jestli budeš stále tak fňukat, tak tě nikam nevezmu!
3) Nechte toho fňukání (stěžování si)!
KEY

sobota 19. května 2007

RIP /rip/
rozpárat, roztrhnout, rozervat

He ripped his new trousers when he bent down. Roztrhl si své nové kalhoty, když se sehnul.
She ripped the poster to pieces. Roztrhala ten plakát na kousky.
Rip it out! Vytrhni to! (Vyškubni to!)
I ripped my shirt on a nail. Roztrhl jsem si košili o hřebík.

Translate:
1) Proč to trháš?
2) To je škoda! Právě jsem si roztrhla svou nejoblíbenější sukni.
KEY

čtvrtek 10. května 2007

AWESOME /o:sәm/
skvělý, vynikající - US SLANG

You look totally awesome in that dress. V těch šatech vypadáš naprosto úchvatně / skvěle.

čtvrtek 3. května 2007

PITY /piti/
škoda, lítost

What a pity! Taková škoda!
It will be a terrible pity if she doesn´t come. To bude velká škoda, pokud nepřijde.
Pity you missed that film last night. Škoda, že jsi nestihl ten film včera večer.
Can´t you go to the party? Oh, that´s such a pity. Nemůžete jít na ten večírek? Ale to je velká škoda.
The pity was that so few people bothered to come. Škoda byla, že tak málo lidí se obtěžovalo přijít.

Translate:
1) Škoda, že bude pršet.
2) Byla by škoda, kdybych neudělal tu zkoušku.
3) To je škoda!
KEY