čtvrtek 31. března 2016

CRAM /kræm/

CRAM /kræm/
šprtat, biflovat

I have to cram for the test. Musím se šprtat na ten test.
I´m cramming for my English exam. Bifluju se na zkoušku z angličtiny.

http://apscribbles.blogspot.cz/2010/04/exams.html

úterý 22. března 2016

NAIL something

NAIL something /neil/
zvládnout něco; kápnout na něco

She nailed that test. Ten test zvládla skvěle. 
Yes! I nailed it! Ano! Kápnul jsem na to!


http://www.vhwellfit.com/set-success/

čtvrtek 17. března 2016

MY BAD

MY BAD
moje chyba, moje vina

A: You forgot Mom´s birthday. B: Sorry, my bad.  
A: Zapomněl jsi na máminy narozeniny. B: Promiň, to je moje vina.

https://cz.pinterest.com/pin/204210164328626969/

úterý 8. března 2016

WELL-OFF

WELL-OFF
bohatý

Her family was very well-off. Její rodina byla velmi bohatá. 
He is quite well-off, isn´t he? Je docela bohatý, že?  

www.inkcinct.com.au/web-pages/cronological/2008-jan-june--cronological.htm

sobota 5. března 2016

HIT IT OFF (WITH SOMEBODY)

HIT IT OFF (with somebody)
dobře si s někým rozumět, padnout si do oka

We hit it off on our first date. Hned na prvním rande jsme si rozuměli.
They seem to really hit it off . Vypadá to, že si padli si do oka.

http://thekillingfangroup.com/