středa 30. června 2010

ROLLERBLADES /rәulә(r)bleidz/
kolečkové brusle

Have you seen my new rollerblades? Už jsi viděl mé nové kolečkové brusle?
Do you want to go rollerblading? Chceš jít dnes na kolečkové brusle?
I haven´t bought the rollerblades yet. Ještě jsem si ty kolečkové brusle nekoupila.


POZNÁMKA Další běžné slovíčko pro kolečkové brusle je
IN-LINE SKATES.

sobota 26. června 2010

HOWDY! /haudi/
Ahoj! - americká hovorová angličtina

neděle 20. června 2010

HOW COME? /hau kam/
Jak to? - hovorová angličtina

How come they´ve never been out together? Jak to, že nikdy spolu nebyli venku?
She didn´t tell him she loved him. - How come? Neřekla mu, že ho miluje. - Jak to?

neděle 13. června 2010

PEE /pi:/
čůrat - hovorová angličtina

I need to pee. Potřebuji se vyčůrat.

How to hold in pee when you can´t use the toilet? read here

neděle 6. června 2010

LOADED /lәudid/
prachatý, zazobaný - hovorová angličtina

Let him pay - he´s loaded. Ať to zaplatí - je prachatý.
Look at his car! He must be loaded! Podívej se na jeho auto! On musí být prachatý!