úterý 30. prosince 2014

ITCHY FEET /iči fi:t/

ITCHY FEET /iči fi:t/
touha cestovat, toulavé boty

I have itchy feet, let´s go somewhere! Mám chuť cestovat, pojeďme někam!
She got itchy feet and left for AmericaZachtělo se jí cestovat a odjela do Ameriky.

POZNÁMKA
"I have itchy feet" znamená doslova "svědí mě nohy".

http://www.pinterest.com/pin/204210164326058810/

úterý 16. prosince 2014

DRAG /dræg/

DRAG /dræg/
otrava - hovorová angličtina

What a drag! To je ale otrava!
Listening to people is sometimes such a drag! Poslouchat lidi je někdy taková otrava!

http://inkygirl.com/inkygirl-main/tag/boring

čtvrtek 11. prosince 2014

PSYCHED /saikt/

PSYCHED /saikt/
natěšený, radostí bez sebe - hovorová angličtina

I´m really psyched about Christmas! - Strašně se těším na Vánoce!
I´m so psyched about the snow!  Mám takovou radost z toho sněhu!

http://www.pinterest.com/pin/204210164329083378/

středa 3. prosince 2014

KNOCK somebody UP /nok/

KNOCK somebody UP /nok/
přivést někoho do jiného stavu, zbouchnout někoho

He knocked her up! He should have used a condom. Přivedl ji do jiného stavu. Měl raději použít kondom. 
They say it was Phil who knocked her up. Říkají, že to byl Phil, kdo ji zbouchnul. 

http://joedonatelli.com/why-gossip-is-good

středa 26. listopadu 2014

DO NUMBER ONE / DO NUMBER TWO

DO NUMBER ONE / DO NUMBER TWO
jít na malou / na velkou.

I need to do number one. Musím jít na malou.
I need to do number two. Musím jít na velkou.

http://www.flickr.com/photos/32125239@N00/4998778805/in/photostream

úterý 18. listopadu 2014

(IT´S) MY TREAT /tri:t/

(IT´S) MY TREAT /tri:t/
Já to platím. Zvu tě.

This is my treat, you paid last time. Teď tě zvu já, ty jsi platil minule. 
Don´t worry about paying, it´s my treat. Nedělej si z placení těžkou hlavu, teď to platím já

http://www.tasteofhome.com/recipes/best-strawberry-ice-cream

čtvrtek 13. listopadu 2014

PAIN IN THE ASS /pein in ði æs/

PAIN IN THE ASS /pein in ði æs/
otrava, otravný člověk

She is really a pain in the ass. Ona je vážně otravná.
Slow internet is such a pain in the ass. Pomalý internet je strašná otrava.

http://www.pinterest.com/pin/475903885596677078/

úterý 4. listopadu 2014

WHAT´S YOUR POINT?

WHAT´S YOUR POINT?
Co máš na mysli?, Co tím chceš říct?

My point is that... - Chci tím říct, že...

www.santabanta.com

čtvrtek 30. října 2014

BAD HAIR DAY /bæd heə(r) dei/

BAD HAIR DAY /bæd heə(r) dei/
den blbec

I´m having a bad hair day today. Dneska mám den blbec.
Saturday was such a bad hair day. Sobota byla den na prd.

http://www.pinterest.com/pin/52354414389776004/

úterý 21. října 2014

MESS (something) UP

MESS (something) UP /mes ap/
pokazit, podělat - hovorová angličtina

Don´t mess it up! Nepokaž to!
I messed up my entrance exam. Zvoral jsem přijímačky.  

http://pan.az/index.php?newsid=35266

středa 15. října 2014

DIG /dig/

DIG /dig/
líbit se; zbožňovat

I dig this new café. Hrozně se mi líbí tahle nová kavárna.
I really dig their last album. Zbožňuju jejich poslední album.

http://toelle.tumblr.com/post/10199639758/mercurycraze-pixiv-yoko-tanji

pátek 10. října 2014

CUT IT OUT!

CUT IT OUT!
Přestaň! Nech toho!

Stop being so annoying! Just cut it out! Přestaň být tak otravný! Už toho nech!
Cut it out! I have enough of your silly jokes. Přestaň! Už mám dost tvých hloupých vtipů.

Cut it out, Bender!
http://lifeislikechocolat.blogspot.cz/2011_05_01_archive.html

pátek 3. října 2014

IN A NUTSHELL /in ә natšel/

IN A NUTSHELL /in ә natšel/
ve zkratce, stručně, v několika slovech

Just tell me the story in a nutshell. Řekni mi ten příběh jen v několika slovech. 
Well, to put it in a nutshell, I´m going to get married. Stručně řečeno, budu se ženit. 

http://www.selfgnosis.org/what-will-i-learn-in-a-nutshell/

pátek 26. září 2014

MAC AND CHEESE /mæk ənd či:z/

MAC AND CHEESE /mæk ənd či:z/
kolínka v sýrové omáčce

Can you make mac and cheese? Umíš uvařit kolínka v sýrové omáčce?
This is the best mac and cheese recipe ever. Tohle je ten nejlepší recept na kolínka v sýrové omáčce.

POZNÁMKA
"Mac" je zkratka slova "macaroni".

http://www.unconventionalkitchen.com/simple-mac-and-cheese/?inf_contact_key=a7c872594e4c433fdd3cbc0ed2f34db066a7a756c1213385e2b1a45f63ee44e9

čtvrtek 18. září 2014

GIG /gig/

GIG /gig/
práce, brigáda - hovorová angličtina

Congratulations on your new gig! Blahopřeju k nové práci!
Roy´s got a new gig. He works as a flower messenger. Roy má novou práci, doručuje lidem květiny.

http://killerbeesting.tumblr.com/post/80937941126

úterý 9. září 2014

SLEEP IN

SLEEP IN
přispat si - hovorová angličtina

It´s Sunday tomorrow, I can sleep in. Zítra je neděle, můžu si přispat. 
Yesterday I decided to sleep in and I got up at 11 am. Včera jsem se rozhodl, že si pospím a vstal jsem až v 11 hodin.  

http://store.artchive.com/showprint.aspx?pid=58908

středa 25. června 2014

GTS

GTS
Google That Shit - vygoogli si to (zkratka)

You don´t believe me? GTS! - Ty mi nevěříš? Si to vygoogli!
Can´t find it here?  You need to GTS.  Tady to není? Musíš googlit.

http://moresay.com/2012/02/dr-seuss-birthday-will-he-another-google-doodle/

pátek 20. června 2014

PHUB /fab/

PHUB /fab/
nevěnovat někomu pozornost kvůli svému mobilnímu telefonu

My girlfriend phubs me a lot. Má holka mi často nevěnuje pozornost kvůli svému mobilu. 
Have you ever been a victim of phubbing? Už vás někdo ignoroval, protože byl na mobilu?

http://psicobsm.com/2013/11/06/phubbing-una-epidemia-ya-instalada-entre-nosotros/

středa 11. června 2014

POP /pop/

POP /pop/
táta, taťka, tatínek - hovorová angličtina

Did you call me, Pop? Volal jsi mě, tati?
I have to ask my pop. Musím se zeptat taťky.

http://www.buzzsugar.com/photo-gallery/8805571/Vito-Corleone-Godfather

úterý 3. června 2014

DUCK /dak/

DUCK somebody/something
vyhýbat se někomu/něčemu - hovorová angličtina

He is going to duck that meeting. Nemá v plánu se ukázat na schůzi. 
Are you ducking my phone calls? Vyhýbáš se mi a nezvedáš mi telefon?
http://www.nomoredebts.org

středa 28. května 2014

BUMMER /bamə(r)/

BUMMER /bamə(r)/
otrava, mizerie, na prd, k vzteku - hovorová angličtina

The weather is a real bummer. To počasí je na prd.
Somebody stole my bike. - What a bummerUkradli mi kolo. - To je k vzteku!
https://www.flickr.com/photos/eturbonews/8337106890

středa 21. května 2014

HORNY /ho:(r)ni/

HORNY /ho:(r)ni/ 
nadržený, vzrušený - hovorová angličtina

He had a couple of drinks and started to feel horny. Dal si pár drinků a začal být nadržený. 

http://erasmusu.com/es/blog-erasmus/general/diccionario-erasmus-lodz-4-part-129846

středa 14. května 2014

SOFT SPOT /soft spot/

SOFT SPOT /soft spot/
mít pro někoho/něco slabost - hovorová angličtina

I have a soft spot for the guy. Mám pro toho kluka slabost.
I have a soft spot for New York. Mám slabost pro New York. 

http://shotcontext.blogspot.cz/2010/10/couple-under-bridge.html

středa 7. května 2014

HIT ON somebody

HIT ON somebody 
balit někoho - americká hovorová angličtina

Some guy hit on me while I was standing at the bar. Nějaký chlápek mě balil, když jsem stála u baru. 
Have you noticed lots of girls are hitting on you? Všiml sis, že tě hodně holek balí?

http://bigwhiskeysbonemachine.blogspot.cz/2011/10/graduate-film-stills.html

středa 30. dubna 2014

CRANKY /kræŋki/

CRANKY /kræŋki/
podrážděný, mrzoutský - hovorová angličtina

I´m tired and cranky. Jsem unavený a podrážděný.
He is cranky, he didn´t sleep well. Je podrážděný, špatně se vyspal.


http://www.bulkka.com/nope/nope-gemma-correll/

středa 23. dubna 2014

PUT OUT the cigarette

PUT OUT the cigarette
típnout cigaretu - hovorová angličtina

Could you please put out the cigarette? Můžeš, prosím tě, típnout tu cigaretu?
She just didn´t want to put out her cigarette. Prostě nechtěla típnout svou cigaretu. 

http://www.ouchpress.com/christina-hendricks/wallpapers/418005.html

středa 16. dubna 2014

TUT /tat/

TUT /tat/
nesouhlasné mlasknutí - ale no tak! kruci!

Tut!spilled my coffee! Kruci, vylila jsem si kafe!
Tut! Can you stop? Ale no tak, už toho nech.

 

http://www.pinterest.com/pin/204210164327717007/

úterý 8. dubna 2014

ADD UP /æd ap/

ADD UP /æd ap/
dávat smysl - hovorová angličtina

Her story just doesn´t add up. Její příběh prostě nedává smysl. 
It just didn´t add up. Nedávalo to smysl. 

http://www.wired.com/2014/02/true-detective-theories/

středa 2. dubna 2014

PB&J /pi: bi: ən džei/

PB&J /pi: bi: ən džei/

PB&J is a popular sandwich with peanut butter and jelly. 
PB&J je oblíbený sendvič s arašídovým máslem a marmeládou.
I´ll make a PB&J, I´m hungry.

http://fineartamerica.com/featured/anatomy-of-a-peanut-butter-and-jelly-sandwich-michael-ledray.html

úterý 25. března 2014

RUBBER BAND /rabә(r) bænd/

RUBBER BAND /rabә(r) bænd/
gumička (např. do vlasů)

Pass me the rubber band, please. Podej mi tu gumičku, prosím. 
A rubber band holds things together. Gumička drží věci pohromadě.

http://www.yetanotherbeautysite.com/hair2.html

středa 19. března 2014

RAD /ræd/

RAD /ræd/
super, skvělé, úžasné - hovorová angličtina

Hey, rad pants! Máš super kalhoty!
This is totally rad. Tak tohle je fakt něco.

POZNÁMKA
"Rad" je zkratka slova "radical".

http://mudfooted.com/beautiful-street-art-playing-nature

úterý 11. března 2014

IT´S OVER

IT´S OVER
skončilo to, je po všem - hovorová angličtina

Is it over yet? Už to skončilo?
The film is over, go to bed. Film už skončil, běž si lehnout.

středa 5. března 2014

HANG OUT /hæŋ aut/

HANG OUT /hæŋ aut/
trávit s někým čas - hovorová angličtina

I often hang out with my friends here. Tady se vídám s kamarády.
Let´s hang out soon. Pojďme se někdy sejít.

http://infinite-paradox.tumblr.com/post/29838214255

středa 26. února 2014

TEARJERKER /tiə džə:kə(r)/

TEARJERKER /tiə džə:kə(r)/
doják - hovorová angličtina

I´m not in the mood to see a tearjerker. Let´s watch something funny instead. Nemám náladu sledovat nějaký doják. Pojďme se místo toho podívat na něco legračního. 

středa 19. února 2014

ROOKIE /ruki/

ROOKIE /ruki/
zelenáč, nováček - hovorová angličtina

Rookie drivers must be careful. Řidiči začátečníci musí být opatrní.
I didn´t charge my camera, such a rookie mistake! Nenabil jsem si foťák, taková začátečnická chyba!

http://www.pinterest.com/pin/204210164327845489/

úterý 11. února 2014

WEIRDO /wiə(r)dəu/

WEIRDO /wiə(r)dəu/
podivín - hovorová angličtina

There are too many weirdos around. Kolem je příliš mnoho podivínů. 
He behaves in a strange way, he is such a weirdo. Chová se divně, je to takový podivín. 

By an artist MadeByMV
http://www.deviantart.com/art/Radiohead-Creep-314007653

středa 5. února 2014

BUCKET LIST /bakit list/

BUCKET LIST /bakit list/
seznam věcí, které chcete udělat, než umřete

What´s on your bucket list?  Co by jsi chtěl stihnout, než umřeš?
London is definitely on my bucket list! Určitě musím navštívit Londýn.

POZNÁMKA
Vzniklo z fráze "kick the bucket" = zemřít.

http://www.pinterest.com/pin/204210164327757028/

čtvrtek 30. ledna 2014

GET IT /get it/

GET IT /get it/
chápat to - hovorová angličtina

You don´t get it, do you? Ty to nechápeš, že?
Did you get it? Pochopil jsi to?
I don´t get it. Já to nechápu.

http://wuudiewar.wordpress.com/

středa 22. ledna 2014

CRASH /kræš/

CRASH /kræš/
přespat někde/u někoho - hovorová angličtina

Can I crash here tonight? Můžu tu dneska přespat?
I crashed on Jim´s couch. Přespal jsem u Jima na gauči.

http://www.pinterest.com/pin/204210164327670059/

úterý 14. ledna 2014

RV /a:(r) vi:/

RV /a:(r) vi:/
obytný přívěs - americká hovorová angličtina

RV is an abbreviation for a recreational vehicle. RV je zkratka pro rekreační vozidlo.
Jesse had a white RV. Jesse měl bílý obytný přívěs.
Hank couldn´t open the RV because he didn´t have the key. Hank ten přívěs nemohl otevřít, protože neměl klíč. 

čtvrtek 9. ledna 2014

SELFIE /selfi/

SELFIE /selfi/
autoportrét pořízený fotoaparátem nebo mobilním telefonem

He posted a selfie on Facebook. Vyfotil se a dal to na Facebook.
She takes a lot of duck face selfies. Pořád se fotí s vyšpulenou pusou.

POZNÁMKA
"Selfie" bylo oxfordským slovníkem zvoleno slovíčkem roku 2013.

http://gifboom.com/search?q=monalisa

čtvrtek 2. ledna 2014

QUIT /kwit/

QUIT /kwit/ hovorová angličtina
ukončit, přestat 

She just quit her job on Friday. Prostě dala v pátek výpověď. 
My New Year´s resolution is to quit smoking. Mé novoroční předsevzetí je přestat kouřit. 


What is your New Year´s resolution?
http://blog.interflora.co.uk/wp-content/uploads/2012/01/new-years-resolutions.jpg

středa 1. ledna 2014

"The happiest people don´t have the best of everything.
They make the best of everything they have."

HAPPY NEW YEAR 2014!

Photo by Jindřich Štreit