sobota 28. listopadu 2009

GIVE somebody A RING
zavolat / brnknout někomu - hovorová angličtina

Give me a ring sometime. Někdy mi brnkni.
I´ll give you a ring tomorrow. Zítra ti brnknu.
Why don´t you give her a ring? Proč jí nezavoláš?

School girls in La Havana, Cuba

sobota 21. listopadu 2009

BRO /brәu/
brácho, kámo - hovorová angličtina

Wazzup bro? Jak to jde kámo?

sobota 14. listopadu 2009

HOOKER /hukə(r)/
šlapka, štětka - hovorová angličtina

He couldn´t know that she was a hooker. Nemohl vědět, že je to šlapka.

neděle 8. listopadu 2009

BIG DEAL /big di:l/
velká věc, něco mimořádného - hovorová angličtina

It´s no big deal. O nic nejde.
Why do you make such a big deal out of this? Proč z toho děláš takovou vědu?