sobota 29. ledna 2011

PINCH /pinč/
ukrást - hovorová angličtina

Kids are pinching our apples again. Děcka nám zase kradou jablka.
Who's pinched my bike? Kdo mi čmajzl kolo?

neděle 23. ledna 2011

GOOD FOR YOU!
Ty se máš! Gratuluji!
- hovorová angličtina

You are leaving for the USA? Good for you! Odjíždíš do USA? Ty se máš!
- I can give you a great neck massage! - Good for you! Umím skvěle namasírovat krk! - Super!

sobota 15. ledna 2011

OOPS /ups/
jejda, no nazdar! - hovorová angličtina

Oops, I nearly dropped my glass of wine. Jejda, skoro mi upadla sklenice vína.
Oops, he saw us. No nazdar, viděl nás.
Oops, I shouldn´t have said that. Jejda, to jsem neměla říkat.

neděle 9. ledna 2011

HANDLE /hændl/
zvládnout (situaci) - hovorová angličtina

He handled the situation very well. Zvládl situaci velmi dobře.
Do you think you can handle this job? Myslíte si, že tuto práci zvládnete?