pondělí 26. září 2011

TO BE STUCK /stak/
trčet, uvíznout - hovorová angličtina

We are stuck in the traffic jam. Uvízli jsme v dopravní zácpě.  
Seven of us were stuck in the lift. Sedm nás uvízlo ve výtahu.
I was stuck in IKEA for 3 hours. Trčel jsem v Ikei 3 hodiny.

pátek 23. září 2011

ZIP IT! /zip it/
Sklapni! Buď zticha! - hovorová angličtina

Zip it! You're so obnoxious. Sklapni! Jsi tak protivný.

neděle 18. září 2011

SAP /sæp/
(naivní) blbeček, trouba, moula - US hovorová angličtina

The poor sap never knew what was going on behind his back. Ten blbeček nikdy nevěděl, co se děje za jeho zády.
What a sap! To je ale trouba!

čtvrtek 8. září 2011

BLING /bliŋ/
nápadné šperky, zlato - hovorová angličtina

If you wear a lot of bling, you will get a lot of attention. Pokud budete mít na sobě mnoho zlatých šperků, budete středem pozornosti.