neděle 28. března 2010

CHILDISH /čaildiš/
dětinský, dětský

Don´t be so childish! Nebuď tak dětinská!
She´s quite nice but rather childish. Je docela hodná, ale trošku dětinská.

sobota 20. března 2010

SPILL THE BEANS
prozradit, prokecnout - hovorová angličtina

We cannot tell him because he would spill the beans. Nemůžeme mu to říct, protože by se prokecnul.
They had planned it as a surprise, but somebody spilled the beans. Plánovali to jako překvapení, ale někdo to prozradil.

POZNÁMKA: V minulém čase jsou možné dva tvary, buď spilt nebo spilled.

sobota 13. března 2010

COP /kop/
polda, policajt - hovorová angličtina

Somebody call the cops! Zavolejte někdo policii!
Why do you want to become a cop? Proč se chceš stát poldou?

Cops - triplets!

neděle 7. března 2010

PUPPY LOVE /papi lav/
dětská láska

Puppy love usually disappears as the young person becomes older.