pátek 26. listopadu 2010

SHRINK /šriŋk/
psychiatr, cvokař - hovorová angličtina

Do you think he should go to see a shrink? Myslíš si, že by měl jít za cvokařem?


středa 17. listopadu 2010

FIGURE something OUT /figә(r)/
FIGURE OUT
nalézt řešení, vyřešit něco - hovorová angličtina

I just can´t figure it out. Nemůžu na to přijít.
John finally figured it out. John na to nakonec přišel.
It took me some time to figure out what she was trying to say. Chvíli mi to trvalo, než jsem přišel na to, co se snažila říct.

pátek 12. listopadu 2010

GONNA /gonә/
going to - pomocné spojení pro tvoření budoucího času

I´m gonna meet my friends. Setkám se se svými kamarády.
They´re not gonna think about that. Oni o tom nebudou přemýšlet.
I think it´s gonna rain. Myslím si, že bude pršet.

neděle 7. listopadu 2010

GUESS WHAT! /ges wot/
Hádej, co je nového! - hovorová angličtina

Guess what! She is going to move abroad! Hádej, co je nového! Stěhuje se do zahraničí!
Guess what! Their teacher was arrested! Hádej, co je nového! Jejich učitelka byla zatčena!