neděle 26. září 2010

DON´T YOU DARE! /deә(r)/
Ať tě/vás to ani nenapadne!


Don´t you dare come late! Neopovažuj se přijít pozdě!
Don´t you dare laugh at his family! Ať tě ani nenapadne smát se jeho rodině!

pondělí 13. září 2010

CHICKEN /čikin/
zbabělec, srab - hovorová angličtina

Don´t be such a chicken! Nebuď takový zbabělec!
Jump, you chicken! Skoč ty posero!

čtvrtek 9. září 2010

RUNNY NOSE /rani nәuz/
nos z kterého teče; rýma

I've got a runny nose. Mám rýmu.
I think I'm getting a cold. I've got a sore throat and a runny nose. Myslím, že na mě něco leze. Bolí mě v krku a teče mi z nosu.