neděle 30. října 2011

SPOILER /spoilә(r)/

spoiler - information (for example the name of the murderer) that someone tells you before you learn it from the film
spoiler - informace (např. jméno vraha), kterou vám někdo prozradí před tím, než se ji dozvíte ve filmu
spoiler alert - upozornění na spoiler/upozornění na to, že bude odhalena nějaká zásadní informace z příběhu

pondělí 17. října 2011

NOPE /nәup/
ne - hovorová angličtina

Have you been to Estonia? - Nope. Už jsi byl v Estonsku? - Ne. 

pondělí 10. října 2011

SHITTY /šiti/
mizerný, špatný - hovorová angličtina

I'm not going to eat this shitty food. Nebudu jíst toto mizerné jídlo.
That was a shitty situation (shituation). Byla to špatná situace. 

středa 5. října 2011

SO WHAT?
No a? No a co?

They´re going out together! - So what? Chodí spolu! - No a co?
He is a truck driver! - So what? On je řidič kamionu! - No a?