sobota 24. listopadu 2007

BUCK /bak/
dolar, doláč - SLANG

Can I borrow a couple of bucks? Můžu si půjčit pár dolarů?
He charged me ten bucks for a cup of coffee! Naúčtoval si 10 doláčů za šálek kávy!
to make a fast buck - rychle vydělat mnoho peněz

Translate:
1) Stálo mě to pár doláčů.
2) Chceš rychle vydělat mnoho peněz?
KEY

pátek 16. listopadu 2007

HICCUP /hikap/
škytat, mít škytavku

I can't stop hiccupping. Nemůžu přestat škytat.
She hiccupped once or twice and fell asleep. Jednou nebo dvakrát škytla a usnula.
When you have to hiccup, drink a glass of cold water. Pokud musíš škytat, vypij sklenici studené vody.

Charles Osborne (1894–1991) of Anthon, Iowa, USA, started hiccupping in 1922 while attempting to weigh a hog before slaughtering it. He was unable to find a cure, and continued hiccupping until February 1990, a total of 68 year! Osborne led a normal life in which he had two wives and fathered eight children. The only discomfort from his hiccuping, he claimed, was the constant risk of losing his false teeth! During the first few decades, he hiccupped up to 40 times a minute, slowing to 20 a minute in later years. He finally stopped in 1990 – after an estimated 430 million spasms – and died the following year.

středa 7. listopadu 2007

SCREW UP /skru: ap/
zvorat, zmršit, zblbnout - SLANG

Don´t screw it up! Nezblbni to!
She screwed the test up totally. / She screwed up the test totally. Úplně zmršila ten test.
The bad weather totally screwed up our holiday. To špatné počaí úplně pokazilo naši dovolenou.
I hope I´m not going to screw up my entrance test. Doufám, že nezmrším svůj přijímací test.

Translate:
1) Nedělej to, nebo zničíš celou mou práci!
2) Zmršili jsme to a teď se to pokoušíme napravit.
KEY

sobota 3. listopadu 2007

PISSED (OFF) /pist/
a) naštvaný, nasraný - hovorová angličtina

I´m pissed off with you! Jsem na tebe naštvaný!
He´s pissed. Je naštvaný.

b) naštvat, nasrat (hovorová angličtina)

A lot of boys are pissed off at me. Mnoho chlapců je na mě naštvaných.
Something pisses them off. Něco je štve.


Translate:
1) Proč jsi na něho naštvaný?
2) Toto nasralo spoustu lidí.
KEY