čtvrtek 25. června 2015

SUNNY-SIDE UP /sani said ap/

SUNNY-SIDE UP /sani said ap/
volské oko

How would you like your egg, sir? - I´ll have it sunny-side up, please.
Jak vám mám připravit to vajíčko, pane? - Jako volské oko, prosím.

http://preciousandfregilethings.tumblr.com/post/61190802085

úterý 16. června 2015

GO EASY ON somebody

GO EASY ON somebody
být k někomu shovívavý; netrestat někoho tak, jak by si zasloužil

She tried her best, go easy on her. Dělala co mohla, nebuď k ní tak kritický.
Go easy on him, he is having a hard time these days. Buď k němu shovívavý, nemá teď moc šťastné období.  

https://www.pinterest.com/pin/197173289907029218/

pátek 12. června 2015

SPITTING IMAGE /spitiŋ imidž/

SPITTING IMAGE /spitiŋ imidž/
věrná podoba

She is the spitting image of her mother. Jako by své matce z oka vypadla.
He is the spitting image of Elvis Presley. Vypadá úplně jako Elvis Presley.

https://www.pinterest.com/pin/219832025537002862/

pátek 5. června 2015

FROM SCRATCH /skræč/

FROM SCRATCH /skræč/
od úplného začátku

My cousin learned German from scratch in six months. Můj bratranec se naučil němčinu od úplného začátku za šest měsíců.
She had to start again from scratch. Musela začít úplně od začátku.

http://techcitynews.com/2014/10/16/sharing-economy-regulation-should-start-from-scratch/