neděle 30. prosince 2007

čtvrtek 27. prosince 2007

JUMPY /džampi/
nesvůj, nervózní - hovorová angličtina

His wife always gets very jumpy when she's alone in the house. Jeho manželka vždycky začne být nesvá, pokud zůstane sama doma.
He seemed very jumpy. Vypadal velmi nervózně/nesvůj.

Translate:
1) Richard byl před 2 dny trochu nesvůj.
2) Vypadáš dneska nervózně. Co se stalo?
KEY

sobota 22. prosince 2007

SLEDGE /sledž/
a) sáňkovat

If you sledge you ride on a sledge.
We went sledging. Šli jsme sáňkovat.

b) sáňky
Schools is closed, so get your sledge out. Škola je zavřená, takže vytáhněte sáňky.

Translate:
1) Pojďme sáňkovat!
2) Nechce se mu sáňkovat.
KEY

středa 12. prosince 2007

TACTICIAN /tæk´tišn/
taktik

He is a very good tactician and has often got the company out of tricky situations. Je to dobrý taktik a už naši firmu dostal z mnoha obtížných (složitých, ošidných, komplikovaných) situací.

Translate:
1) nejhorší vojenský taktik
2) Myslíš si, že jsi lepší taktik než on?
KEY

neděle 9. prosince 2007

NOUGHTS AND CROSSES /no:ts end krosiz/ UK
piškvorky

Noughts and crosses - a pencil-and-paper game for two players, played on a piece of paper divided into a square in which there are nine spaces. The players take turns and compete to be the first to fill in a row of three crosses or of three noughts in the spaces.

POZNÁMKA: V USA se této hře říká TICK-TACK-TOE. V UK nebo v USA nehrají piškvorky na 5 vítězných křížků či koleček v jedné řadě, ale jen na 3 a pouze v hrací tabulce s 9 okny.

Translate:
1) Chtěl by sis se mnou zahrát piškvorky?
2) Nerad hraji piškvorky, protože vždycky prohraji.
3) Jdem si zahrát piškvorky!
KEY

sobota 1. prosince 2007

PAT /pæt/
poplácat, popleskat (něžně, mírně - pochvalně nebo pro povzbuzení)

He patted my head / patted me on the head. Poplácal mě po hlavě.
I wanted to pat the little puppy. Chtěl jsem poplácat to malé štěně.
He patted the tree trunk. Poplácal kmen stromu.


Translate:
1) Poplácal jsem ho pochvalně po zádech.
2) Chtěl ji poplácat po stehně.
KEY