pondělí 21. listopadu 2011

... and remember čtvrtek 17. listopadu 2011

PUT UP somebody, PUT somebody UP
ubytovat - hovorová angličtina

It´s late. Could  you put me up for the night? Je pozdě. Mohli byste mě na noc ubytovat?
She was put up in a dirty, crowded room. Byla ubytována ve špinavé, přeplněné místnosti.
Homeless families were put up in hotels. Rodiny bez domova byly ubytovány v hotelech. 
The Ice Hotel in Quebec see video

sobota 12. listopadu 2011

OFF COLOUR
nemocný, bledý - britská hovorová angličtina

Are you alright? You look a bit off colour. Jsi v pořádku? Vypadáš, že je ti špatně.  
He didn´t go to school today because he felt a bit off colour. Nešel dnes do školy, protože se necítil dobře.
  

pátek 4. listopadu 2011

LOCO /uu/
bláznivý, nepříčetný - americká hovorová angličina

Man, he just went loco and smashed the chair. Ty jo, on se úplně zbláznil a roztřískal židli.