pondělí 24. dubna 2006

STIFF /stif/
a) tuhý, ztuhlý, téměř nepohyblivý

a new pair of stiff climbing boots
to have a stiff leg

b) upjatý, prkenný, odměřený

a stiff smile
The letter was stiff and formal.

Translate:
1) Má odměřené chování.
2) To těsto je tuhé.
KEY

pondělí 17. dubna 2006

HUG /hag/

a) obejmout (se), sevřít do náručí
We hugged and kissed. Objali jsme se a políbili.

b) objetí
Give me a hug! Obejmi mě!

POZNÁMKA
V USA se neustále někdo s někým objímá. Snad nikdy jsem neslyšela: "Hug me!", ale spíše: "Give me a hug!"

Translate:
1) Když jsem je viděl, objímali se.
2) Objala ho.
3) Obejmeš mě?
KEY

pondělí 10. dubna 2006

WORKOUT (WORK-OUT) /wә:(r)kaut/

a) (tělesné) cvičení, trénink
He felt relaxed because of the light workout he had just done. Cítil se uvolněný kvůli lehkému cvičení, které právě provedl.
a daily workout in the gym - každodení cvičení v tělocvičně

b) cvičit
If you work out, you do physical exercises in order to make your body strong and fit. Pokud cvičíš, provádíš fyzické cvičení za účelem být silný a fit.

Translate:
1) Cvičila v baletní třídě tři hodiny týdně.
2) Potřebuju každý den trošku cvičit.
3) Včera jsem v tělocvičně cvičil sám.
KEY

pondělí 3. dubna 2006

SCRUFFY /skrafi/
otrhaný, špinavý, zanedbaný

a scruffy dressed man - zanedbaně oblečený muž
a scruffy old pair of jeans - otrhané, špinavé džíny

SCRUFF /skraf/
scruff - zátylek, kůže na zátylku; límec (kabátu)

If someone holds you by the scruff of the neck, they hold the back of your neck or collar. Pokud vás někdo drží za ..., drží vás za zátylek nebo za límec.
He was holding the boy by the scruff of the neck. Držel chlapce za límec.

Translate:
1) Měla jsem tu dvoje špinavé, otrhané kalhoty. Kde jsou? (napište kalhoty americkou angličtinou)
2) Její dítě vypadalo zanedbaně.
3) Navzdory jejímu zanedbanému zevnějšku pracovala jako sekretářka.
KEY