úterý 31. května 2011

MOCK EXAM /mok ig´zæm/
zkouška nanečisto


The mock exams were difficult. Zkoušky nanečisto byly obtížné.
He took the mock physics exam on Monday. V pondělí si zkusil nanečisto zkoušku z fyziky.

čtvrtek 26. května 2011

LAZYBONES /leizibәunz/
lenoch - hovorová angličtina

Come on, lazybones, get up! No tak dělej, lenochu, vstávej!
Hey lazybones, help me with the dishes! Líná kůže, pomož mi s tím nádobím!


pátek 20. května 2011

BLOKE /blәuk/
muž, chlápek - britská hovorová angličtina

He is a middle-aged bloke who... Je to chlápek středního věku, který...
I met this bloke in the pub who told me... V hospodě jsem potkal ně
jakého chlápka, který mi řekl...

středa 11. května 2011

ON TAP /on tæp/
čepovaný

We have beer on tap. Máme čepované pivo.
What´s your favourite beer on tap? Jaké je tvé nejoblíbenější čepované pivo?

středa 4. května 2011

MUFFIN TOP /mafin top/


Muffin-top - slang used to describe the phenomenon of overhanging fat when it spills over the waistline of pants or skirts.