středa 25. června 2014

GTS

GTS
Google That Shit - vygoogli si to (zkratka)

You don´t believe me? GTS! - Ty mi nevěříš? Si to vygoogli!
Can´t find it here?  You need to GTS.  Tady to není? Musíš googlit.

http://moresay.com/2012/02/dr-seuss-birthday-will-he-another-google-doodle/

pátek 20. června 2014

PHUB /fab/

PHUB /fab/
nevěnovat někomu pozornost kvůli svému mobilnímu telefonu

My girlfriend phubs me a lot. Má holka mi často nevěnuje pozornost kvůli svému mobilu. 
Have you ever been a victim of phubbing? Už vás někdo ignoroval, protože byl na mobilu?

http://psicobsm.com/2013/11/06/phubbing-una-epidemia-ya-instalada-entre-nosotros/

středa 11. června 2014

POP /pop/

POP /pop/
táta, taťka, tatínek - hovorová angličtina

Did you call me, Pop? Volal jsi mě, tati?
I have to ask my pop. Musím se zeptat taťky.

http://www.buzzsugar.com/photo-gallery/8805571/Vito-Corleone-Godfather

úterý 3. června 2014

DUCK /dak/

DUCK somebody/something
vyhýbat se někomu/něčemu - hovorová angličtina

He is going to duck that meeting. Nemá v plánu se ukázat na schůzi. 
Are you ducking my phone calls? Vyhýbáš se mi a nezvedáš mi telefon?
http://www.nomoredebts.org