pátek 30. října 2015

NIBBLES /niblz/

NIBBLES /niblz/
"zobání"- chipsy, oříšky atd.

We need to buy some nibbles. Potřebujeme  koupit nějaké zobání.
Are there any nibbles? Je tu nějaké zobání?

http://www.myrecipes.com/recipe/ghost-chips

úterý 20. října 2015

SMIRK /smә:(r)k/

SMIRK /smә:(r)k/
úšklebek, samolibý úsměv

What´s that smirk on your face? Co je to za úšklebek?
That smirk on his face is driving me crazy. Z toho jeho úšklebku šílím. 

http://moviepilot.com/posts/2015/08/04/7

středa 14. října 2015

TEENY-WEENY /ti:ni wi:ni/

TEENY-WEENY /ti:ni wi:ni/
velmi malý, maličký

I bought a teeny-weeny skirt. Koupila jsem si velmi krátkou sukni. 
Look at the teeny-weeny ladybug. Podívej se na tu maličkou berušku.

POZNÁMKA
Může se spelovat také jako teenie-weenie

http://www.mrwallpaper.com/ladybug-lush-grass-wallpaper/

čtvrtek 8. října 2015

HENPECKED /henpekt/

HENPECKED /henpekt/
pod pantoflem

He´s so henpecked! Je strašně pod pantoflem.
Peter is a henpecked husband. Peter je podpantoflák.

http://www.brazenhussies.net/murphy/index.php/2013/11/clarion-workshop-2014-pinup-calendar-2/

čtvrtek 1. října 2015

DORKY /do:(r)ki/

DORKY /do:(r)ki/ 
hloupý a divný

a dorky person - a stupid or boring person that other people laugh at - hloupý nebo nudný člověk, kterému se všichni smějí
He was a dorky guy. Byl to moula.

http://afamiliaamarela.blogspot.cz/