pátek 26. ledna 2007

SUCK /sak/
a) (vy)sát, (vy)cucat

He sucked his thumb until he was five. Cucal si palec až do svých 5 let.
Their canoe was sucked into the whirlpool. Jejich kanoe byla vtažena do víru.
suck the blood - sát, pít krev

b) "být špatné" - US SLANG
(překlad závisí na vaší fantazii)

His last album sucks. Jeho poslední album je špatné.
While my wife was sick, I had to do all the chores and it sucked. Když byla moje žena nemocná, musel jsem dělat všechny domácí práce a to bylo naprd.
Man, this job sucks! Kámo, tato práce je naprd!

Translate:
1) Přestaň si cucat palec!
2) Řeknu ti, co bylo na tom filmu špatné.

Žádné komentáře:

Okomentovat