pondělí 26. dubna 2010

BUDDY /badi/
kámoš - hovorová angličtina

Hey Tom, I´d like you to meet my buddy George. Hej Tome, rád bych ti představil svého kámoše Jirku.
My buddy has just left. Můj kámoš právě odešel.

sobota 24. dubna 2010

FAG /fæg/
cigáro, žváro, cigareta - britská hovorová angličtina

I went for a packet of fags. Šel jsem pro balíček cigaret.
He was looking at her while smoking a fag. Díval se na ni a kouřil.

POZOR v americké hovorové angličtině fag nebo faggot znamená teplouš.

neděle 18. dubna 2010

HOW IS IT HANGING?
Jak se vede? Jak to jde?
- hovorová angličtina

How is it hanging bro? - I´m pretty good. Jak se vede kámo? - Docela dobře.

pátek 9. dubna 2010

STRAIGHT /streit/
heterosexuál, orientovaný na druhé pohlaví (ne homosexuál) - hovorová angličtina

Are you gay or straight?

středa 7. dubna 2010

VICIOUS CIRCLE /višәs sә:(r)kl/
bludný kruh, začarovaný kruh

I was trapped in a vicious circle of dieting and weight gain. Byl to začarovaný kruh diet a nabírání váhy.
Be careful not to be caught in a vicious circle! Dávej pozor na to, aby ses nedostal do začarovaného kruhu!