sobota 24. června 2006

TAME /teim/
ochočit, (z)krotit, zvládnout, podrobit si, zpoutat někoho (něco nebezpečného)

You have to tame your dog, it is quite disobedient. Musíš krotit svého psa, je docela neposlušný.
He tames wild animals. Krotí divoké zvířata.
Tame him! Ochoč si ho!

POZNÁMKA
tame - ochočený, krotký, poslušný; nudný
become tame - zkrotnout

Translate:
1) Zkrotl.
2) Nikdy nemohla nic dělat, její manžel si ji úplně podrobil.
3) Reed rád krotí lvy a tygry.
4) ochočený - ochočenější - nejochočenější
KEY

čtvrtek 15. června 2006

ENGAGED /in´geidžd/
1) zasnoubený

They are engaged. Jsou zasnoubeni.
get engaged to sb. - zasnoubit se s kým
Tony got engaged to Mary. Tony se zasnoubil s Marií.

2) obsazený (telefonní linka)
engaged signal - obsazovací tón
The line is engaged. / It is engaged. / The number is engaged. / The telephone is engaged. Je obsazeno.

Translate:
1) Víte, kdo se zasnoubil?
2) Zasnoubil se s ní před 11 lety a ještě si ji nevzal.
3) Volala jsem tam, ale bylo obsazeno.
4) Nemůžu se dovolat, protože je stále obsazeno.
KEY

čtvrtek 8. června 2006

SLACKER /slækә(r)/
lenoch, ulejvák, flákač, flink - hovorová angličtina

Don´t be such a slacker! Nebuď takový flákač!
A slacker is someone who is lazy and does much less work than they should.

POZNÁMKA
slack - ulívat se (v práci), polevovat, flákat se
Those who are slacking will be sacked. Kdo se bude ulívat, dostane padáka.

Translate:
Proč jsi takový lenoch?
KEY

sobota 3. června 2006

CRAP /kræp/
nesmysl, blbost, hovadina - spíše hanlivé a negativní zabarvení

Don´t give me that crap. Takové hovadiny mi nevykládej.
Cut the crap! Nekecej!

Translate:
To je taková blbost!
KEY