pondělí 21. listopadu 2011

... and remember čtvrtek 17. listopadu 2011

PUT UP somebody, PUT somebody UP
ubytovat - hovorová angličtina

It´s late. Could  you put me up for the night? Je pozdě. Mohli byste mě na noc ubytovat?
She was put up in a dirty, crowded room. Byla ubytována ve špinavé, přeplněné místnosti.
Homeless families were put up in hotels. Rodiny bez domova byly ubytovány v hotelech. 
The Ice Hotel in Quebec see video

sobota 12. listopadu 2011

OFF COLOUR
nemocný, bledý - britská hovorová angličtina

Are you alright? You look a bit off colour. Jsi v pořádku? Vypadáš, že je ti špatně.  
He didn´t go to school today because he felt a bit off colour. Nešel dnes do školy, protože se necítil dobře.
  

pátek 4. listopadu 2011

LOCO /uu/
bláznivý, nepříčetný - americká hovorová angličina

Man, he just went loco and smashed the chair. Ty jo, on se úplně zbláznil a roztřískal židli. 

neděle 30. října 2011

SPOILER /spoilә(r)/

spoiler - information (for example the name of the murderer) that someone tells you before you learn it from the film
spoiler - informace (např. jméno vraha), kterou vám někdo prozradí před tím, než se ji dozvíte ve filmu
spoiler alert - upozornění na spoiler/upozornění na to, že bude odhalena nějaká zásadní informace z příběhu

pondělí 17. října 2011

NOPE /nәup/
ne - hovorová angličtina

Have you been to Estonia? - Nope. Už jsi byl v Estonsku? - Ne. 

pondělí 10. října 2011

SHITTY /šiti/
mizerný, špatný - hovorová angličtina

I'm not going to eat this shitty food. Nebudu jíst toto mizerné jídlo.
That was a shitty situation (shituation). Byla to špatná situace. 

středa 5. října 2011

SO WHAT?
No a? No a co?

They´re going out together! - So what? Chodí spolu! - No a co?
He is a truck driver! - So what? On je řidič kamionu! - No a?

pondělí 26. září 2011

TO BE STUCK /stak/
trčet, uvíznout - hovorová angličtina

We are stuck in the traffic jam. Uvízli jsme v dopravní zácpě.  
Seven of us were stuck in the lift. Sedm nás uvízlo ve výtahu.
I was stuck in IKEA for 3 hours. Trčel jsem v Ikei 3 hodiny.

pátek 23. září 2011

ZIP IT! /zip it/
Sklapni! Buď zticha! - hovorová angličtina

Zip it! You're so obnoxious. Sklapni! Jsi tak protivný.

neděle 18. září 2011

SAP /sæp/
(naivní) blbeček, trouba, moula - US hovorová angličtina

The poor sap never knew what was going on behind his back. Ten blbeček nikdy nevěděl, co se děje za jeho zády.
What a sap! To je ale trouba!

čtvrtek 8. září 2011

BLING /bliŋ/
nápadné šperky, zlato - hovorová angličtina

If you wear a lot of bling, you will get a lot of attention. Pokud budete mít na sobě mnoho zlatých šperků, budete středem pozornosti. 

středa 22. června 2011

YUMMY /jami/
mňam; velmi chutný, báječný - hovorová angličtina

I think I´ll have some more of that yummy watermelon. Myslím, že si ještě dám ten dobrý meloun.
It´s yummy for my tummy! :-)

středa 15. června 2011

GOOFY /gu:fi/
praštěný; hloupý, blbý - hovorová angličtina

That was a goofy situation. Byla to hloupá situace.
It sounds goofy but I´ll do it. Zní to hloupě, ale udělám to.

úterý 7. června 2011

BALLS /bo:lz/
kuráž, odvaha - hovorová angličtina

I didn´t have the balls to ask her. Neměl jsem odvahu se jí zeptat.
You don´t have the balls to do that. Nemáš kuráž na to, abys to udělal.

úterý 31. května 2011

MOCK EXAM /mok ig´zæm/
zkouška nanečisto


The mock exams were difficult. Zkoušky nanečisto byly obtížné.
He took the mock physics exam on Monday. V pondělí si zkusil nanečisto zkoušku z fyziky.

čtvrtek 26. května 2011

LAZYBONES /leizibәunz/
lenoch - hovorová angličtina

Come on, lazybones, get up! No tak dělej, lenochu, vstávej!
Hey lazybones, help me with the dishes! Líná kůže, pomož mi s tím nádobím!


pátek 20. května 2011

BLOKE /blәuk/
muž, chlápek - britská hovorová angličtina

He is a middle-aged bloke who... Je to chlápek středního věku, který...
I met this bloke in the pub who told me... V hospodě jsem potkal ně
jakého chlápka, který mi řekl...

středa 11. května 2011

ON TAP /on tæp/
čepovaný

We have beer on tap. Máme čepované pivo.
What´s your favourite beer on tap? Jaké je tvé nejoblíbenější čepované pivo?

středa 4. května 2011

MUFFIN TOP /mafin top/


Muffin-top - slang used to describe the phenomenon of overhanging fat when it spills over the waistline of pants or skirts.

pondělí 25. dubna 2011

OVER THE MOON
velmi šťastný/nadšený - hovorová angličtina

I´m over the moon about my new car! Mám takovou radost z mého nového auta!
They´re over the moon about their trip to Jamaica. Mají velkou radost z jejich cesty na Jamajku.

Stacy got the job. She is over the moon. Stacy dostala tu práci. Je velmi šťastná.

neděle 24. dubna 2011

BOGOF /bogof/
buy one, get one free - britská hovorová angličtina

See our current BOGOF offers. Podívejte se na naši současnou nabídku typu ”kupte si jeden výrobek a další dostanete zdarma“.

neděle 17. dubna 2011

STUFFED /staft/
přecpaný, plný - hovorová angličtina


stuffed - having eaten so much much that you cannot eat anything else - jste tak najezení, že už dál nic nemůžete sníst
No more for me thanks, I'm stuffed. Já už si nedám, díky, jsem plný.

středa 6. dubna 2011

CREEPY /kri:pi/
strašidelný, nahánějící hrůzu - hovorová angličtina

It was creepy in the garden at night. V noci to bylo na zahradě strašidelné.
That´s pretty creepy. Z toho běhá mráz po zádech.

neděle 3. dubna 2011

WAG /wæg/
manželka nebo přítelkyně slavné osobnosti/sportovce

Wag is one of a group of wives and girlfriends of famous men or sportsmen. Wag je jedna ze skupiny manželek a přítelkyň slavných mužů nebo sportovců.
The WAGs went out shopping again today.

The chief WAG is Mrs. Beckham.

sobota 26. března 2011

HOT STUFF /hot staf/
velmi atraktivní muž nebo žena - hovorová angličtina

If you think someone is hot stuff, you find them exciting and attractive, especially sexually.
She is really hot stuff! Je to vážně kočka!

neděle 20. března 2011

HICK /hik/
buran, venkovský balík - hovorová angličtina

What a hick! To je ale buran!
He used to be a hick from Texas. Býval to buran z Texa
su
.

středa 9. března 2011

U-TURN /ju: tә:(r)n/
obrat o 180 stupňů; úplná změna chování - hovorová angličtina

She did/made a complete U-turn on her decision. Ve svém rozhodnutí obrátila o 180 stupňů.
When I saw the cop, I did/made a U-turn. Když jsem zahlédl toho poldu, otočil jsem se zpět.

pondělí 28. února 2011

5 YEARS OF THIS BLOG TODAY!


GIVE ME FIVE!
Plácneme si! (dlaněmi o sebe) - hovorová angličtina

Give me five! - we say it as a way of saying hello or to celebrate a victory
Give me five! We won! - Plácneme si! Vyhráli jsme!

sobota 26. února 2011

REMOTE /ri´mәut/
dálkové ovládání - hovorová angličtina

Pass me the remote, please. Podej mi to dálkové ovládání, prosím.
Where the hell is the remote? Kde je k sakru ten ovladač?

úterý 15. února 2011

GRUMPY /grampi/
nevrlý, mrzutý - hovorová angličtina

He didn´t get enough sleep last night, that´s why he´s so grumpy. Minulou noc moc nespal, proto je tak nevrlý.
What are you so grumpy about? Kvůli čemu jsi tak nevrlý?

sobota 12. února 2011

GET WASTED /get weistid/
ožrat se, zřídit se - hovorová angličtina

Everyone got totally wasted. Všichni se úplně ožrali.
I hope I won´t get wasted at the party. Doufám, že se na tom večírku nezřídím.

neděle 6. února 2011

SLUT /slat/
děvka - hovorová angličtina

She´s such a slut! I can't believe she cheated on her boyfriend! Ona je taková děvka! Nemůžu uvěřit, že podváděla svého přítele!

sobota 29. ledna 2011

PINCH /pinč/
ukrást - hovorová angličtina

Kids are pinching our apples again. Děcka nám zase kradou jablka.
Who's pinched my bike? Kdo mi čmajzl kolo?

neděle 23. ledna 2011

GOOD FOR YOU!
Ty se máš! Gratuluji!
- hovorová angličtina

You are leaving for the USA? Good for you! Odjíždíš do USA? Ty se máš!
- I can give you a great neck massage! - Good for you! Umím skvěle namasírovat krk! - Super!

sobota 15. ledna 2011

OOPS /ups/
jejda, no nazdar! - hovorová angličtina

Oops, I nearly dropped my glass of wine. Jejda, skoro mi upadla sklenice vína.
Oops, he saw us. No nazdar, viděl nás.
Oops, I shouldn´t have said that. Jejda, to jsem neměla říkat.

neděle 9. ledna 2011

HANDLE /hændl/
zvládnout (situaci) - hovorová angličtina

He handled the situation very well. Zvládl situaci velmi dobře.
Do you think you can handle this job? Myslíte si, že tuto práci zvládnete?